Concurs Antrenor Hadbal Feminin

În temeiul prevederilor H.G.nr.286/2011 –Regulament cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui vacant corespunzător funcţiilor contractuale din sectorul bugetar plătit din fonduri publice

Clubul Sportiv Universitatea Galati,

anunţă scoaterea la CONCURS a postului contractual vacant de Antrenor handbal feminin   (o jumatate de norma, perioadă nedeterminată)

I.   CONDIŢII SPECIFICE

-          Studii superioare ( de lunga durata) sau studii superioare (de scurta durata) si masterat in educatie fizica si sport;

-         Carnet de antrenor handbal

-          Experienta de muncă in domeniu ca antrenor si/sau sportiv de performanta : minim 5 ani;

-         Cunoasterea normativelor, a legilor si a normelor specifice privind activitatea sportiva;

-          Cunoştinţe de utilizare a tehnologiei informatice ( operare PC );

-         Cunostinte de comunicare si relatii cu publicul;

-          Abilitati, calitati si aptitudini necesare :

-           Abilitati pentru munca in echipa; capacitate de organizare si coordonare, abilitati de analiza, de sinteza, planificare si comunicare, profesionalism si integritate, confidentialitate, integritate.

-         Cerinte specifice :

disponibilitate pentru lucrul in program prelungit, delegari in tara sau strainatate, program de lucru sambata, duminica si sarbatori legale

II. DOSARUL DE ÎNSCRIERE:

-            Documente de identitate (copie şi original);

-            Cerere de înscriere la concurs;

-            Diplome de studii (original şi copie) pentru studii de bază şi complementare;

-             Carnet antrenor handbal; (original şi copie)

-            Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare( eliberată de medicul de familie, valabilă numai pentru concurs);

-            Carnet de muncă (original şi copie) sau adeverinţe care să ateste vechimea în specialitate;

-            Cazier judiciar;

-            Curriculum vitae;

-            Recomandare de la ultimul loc de muncă sau copie a fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale.

                   Dosarele pentru înscriere la concurs se depun la sediul Clubului Sportiv Universitatea, din Galati, str.Domneasca ne.142 în perioada 03.11.2014-14.11.2014, între orele 9.00 – 13.00 .

Informaţii suplimentare la secretariatul Clubului Sportiv Universitatea, telefon 0236416731.

III. Desfăşurarea concursului:

Concursul se va organiza la sediul Clubului Sportiv Universitatea,  şi constă în 3 etape succesive , după cum urmează :

a) selecţia dosarelor

b) proba scrisă

c) interviul

a) Selecţia dosarelor

  • În perioadaare loc selecţia dosarelor de concurs de către comisie.
  • În 18 noiembrie 2014, în intervalul orar 8.00-13.00 se pot depune contestaţiile
  • Afişarea rezultatelor: 21 noiembrie 2014, ora 11.00;
  • Data afişării rezultatului contestaţiilor: 21 noiembrie 2014, ora 16 .00
  • Data şi ora desfăşurării: 24 noiembrie 2014, începând cu ora 10,00
  • Sunt declaraţi admişi la proba scrisă candidaţii care obţin minim 50 puncte.
  • Nota de la interviu nu poate fi contestată.

Rezultatul selecţiei dosarelor se va afişa în data de 17 noiembrie 2014, ora 10,00.

cu privire la rezultatele selecţiei dosarelor;

În data de 18 noiembrie 2014 afişarea rezultatelor.

b) Proba scrisă

Data şi ora desfăşurării: 20 noiembrie 2014, ora 9.00. Candidaţii vor fi prezenţi la sediul unităţii cu o oră înaintea începerii probei scrise, respectiv ora 8.00, având asupra lor actul de identitate. Durata probei scrise este de 3 ore de la primirea subiectului.

Sunt declaraţi admişi la proba scrisă candidaţii care obţin minim 50 puncte.

Depunerea eventualelor contestaţii se va face după afişarea rezultatelor, în data de 21 noiembrie 2014 pînă la ora 14.00

c) Interviul

Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba scrisă şi interviu.

 Afişarea rezultatelor finale ale concursului: 25 noiembrie 2014, orele 10.00.

IV. Bibliografie :

1. Legea 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual ;

2.  Hotararea Guvernului nr.1447 din 28 noiembrie 2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportiva

3. Legea nr. 4 din 9 ianuarie 2008 privind prevenirea si combaterea violentei cu ocazia competitiilor si a jocurilor sportive

4. Legea nr.69 din 28 aprilie 2000 – Legea educatiei fizice si sportului

5. Legea nr.552 din 30 noiembrie 2004 privind prevenirea si combaterea dopajului in sport

6. Hotararea Guvernului nr.255 din 4 martie 2003 pentru aprobarea Statutului antrenorului

7. Regulamentul jocului de handbal

8. Tehnici si tactici in jocul de handbal.

9. Ordinul 3696/ 2012 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind organizarea si functionarea cluburilor sportive studentesti din subordinea Ministerului Educatiei.

10. Ghid contabil privind avansurile de trezorerie.

Aeromodele
Federatia Romana de Handbal
Federatia Romana de Baschet
Federatia Romana de Atletism
Federatia Romana de Volei